Kurczak w sosie kurkowym z ry¿em br¹zowym i surówk¹ z buraczków