Sa³atka z kurczakiem, mango i pra¿on¹ cieciork¹

Uwaga! Sklep jest czynny w godzinach 9.00 - 20.00